Přihlášení

Právě přítomno: 33 hostů a žádný člen

Uživatelé
6
Články
44
Počet zobrazených článků
134106

V Čechách se od 1. světové války vyráběly heslové visací zámky  pouze u několika málo výrobců. Jednalo se  o firmy Jaso /Studnička & Obrdlík/ z Řep u Prahy a František Zitko z Prahy - Vysočan. V současné době jsou heslové visací zámky modelové řady Delta na výrobním programu podniku Tokoz ze Žďáru nad Sázavou.

Za vynálezce heslového neboli kombinačního zámku je označován zámečník Hans Ehemann /1551/ z Norimberka a princip otevírání takového kombinačního zámku pomocí otáčení kotoučů s čísly nebo písmeny na  sestavení hesla k uvolnění třmenu zámku se používá dodnes.

Nejpoužívanějším heslovým visacím zámkem v Československu byl zřejmě výrobek zn. Zitko, který se od dob 1. republiky používal především pro zabezpečení železničních nákladních vagónů přibližně do 60. let minulého století u ČSD. Poté byl tento typ zámku nahrazen visacím zámkem systému Čekan nebo pojistnými plombami.

zitko

Visací zámky  Zitko jsou konstrukčně velmi masivní zámky s kruhovým tělem odlévaným z litiny nebo mosazi a silným třmenem. Horní krycí deska je přinýtovaná k tělu zámku. Na přední krycí desce je po obvodu pevný číselník  s rozdělením od 1 do 40  a dva otočné, na sobě umístěné kotouče. Na horním kotouči bývá nápis PATENT ZITKO.  Kotouče jsou opatřeny výstupky pro snazší otáčení. Pomocí těchto otočných kotoučů se nastavuje  vlastní číselné heslo na stupnici po obvodu přední strany zámku. Jedná se o číslici od 1 do 40 pro každý z obou kotoučů  a celková možná kombinace tohoto systému je tedy 1.600 možností.

Dolní kotouč je na vnitřní straně opatřen svislými, vlnovitými lištami, které se při otáčení pohybují v příslušných drážkách třmenu. Oba kotouče mají pro větší bezpečnost spodní hrany po obvodě ozubené, vždy s jedním hlubším zářezem pro stavěcí čep. Pod kotouči je příčně uložený, odpružený závorník, s dvěma blokovacími čepy. Jeden zapadá do zářezů na obou kotoučích, druhý do zářezu delšího ramene třmenu. Při správném nastavení hesla na obou otočných kotoučích a odsunutím knoflíkové pojistky na zadní straně zámku se uvolní lišty kotouče a blokovací čep třmenu, který lze poté vysunout. Heslo na každém visacím zámku tohoto systému je trvale nastaveno, nelze ho měnit. Příjemci železniční zásilky bylo zasíláno poštou.

Bezpečnost systému heslového zámku Zitko není příliš velká vzhledem k omezenému počtu možných kombinací. Proti pokusům otevřít tento heslový zámek i bez znalosti příslušného hesla,  jsou  otočné kotouče na vnějších spodních hranách ozubené. Stavěcí blokovací čep tak musí při náhodném natáčení narážet do ozubů stejným způsobem, jako do správného zářezu kotouče, který je ale oproti ozubům hlubší. V patentu se píše k možnosti otevření pomocí zvuku, který vydává stavěcí blokovací čep následující:

Poněvadž ani zde, u tohoto zámku není možno docíliti mathematicky přesného provedení, mělo by to ten následek, že by bylo  možno i při velmi nepatrné differenci průměrů desek pomalým otáčením jednotlivých desek za současného přitlačování nárazníčků na desky, zjistiti po sobě nárazy, t.j. ona místa, kde nárazníček do výřezů desek zapadá a tak lehce zámek otevříti. By se i tomuto zabránilo, jsou jednotlivé desky na okraji opatřeny mnoha malými zoubky, jež mají ten účel, že při podobném zkoušení nalézti velké zářezy desek, zapadne vždy nárazníček  do těchto malých zoubků a tím neoprávněnou osobu zámek otevírající, zúmyslně zplete.

Po nastavení hesla je nutno ještě odsunout na zadní straně knoflíkovou pojistku, která je navíc zajištěna odpruženou tyčkou ze spodní části těla zámku. Při zadávání hesla je nutno mít správně postavené oba kotouče. Nejde tedy jednoduše zkoušet nastavovat jeden kotouč po jednotlivých číslech a pomocí pojistky zjistit to správné číslo na  kotouči. Stavěcí čep totiž nejde zasunout do zářezu druhého kotouče, a tím je blokována možnost snadného překonání. Ke ztížení neoprávněného otevření zámku je nutno přičíst i manipulaci s pojistkou na zadní straně těla a tyčkou ze spodní části, která zajišťuje tuto pojistku. V patentovém spise se k tomuto zabezpečení uvádí: 

Nad to, ježto zkusmé otevření zámku vyžaduje současně dvou výkonů, tj. pomalé otáčení jednotlivých desek za současného přitlačování knoflíku, což zaměstnává obě dvě ruce oné neoprávněné osoby, nemůže tato zároveň uvolňovati saňkový článek čípkem. Následkem této okolnosti nucena jest osoba ta jeden z prvých úkonů přerušiti, čímž ztrácí opět nutnou souvislost úkonů, cit a trpělivost.

Tento kombinační zámek si dal patentovat František Zítko z Prahy.  Patent byl přihlášen 24. července 1919 a patentový spis má číslo 3171. V konstrukci navázal na svůj předchozí patent kombinačního zámku z roku 1909, který měl pouze otočné kotouče bez zajištění zadní pojistkou s blokovací tyčkou. Další zlepšení zámku si už dávali patentovat jeho dědici v roce 1945 a vylepšená konstrukce zvyšovala bezpečnost zámku proti zjištění hesla.

Heslové visací zámky pod značkou Zitko se vyráběly v několika provedeních pro ČSD. Zřejmě nejstarší provedení pro československé dráhy má odlité tělo z litiny a spodní otočný kotouč je mosazný. Průměr těla visacího zámku je 85 mm a výška včetně třmenu 135 mm, průměr třmenu 11 mm. Hmotnost zámku je přibližně 800 gramů. Na přední straně  horního kotouče má visací zámek nápis PATENT ZITKO a na zadní straně po obvodu zámku je litý nápis ČS. STÁT. DRÁHY a pod ním bylo vyraženo jméno příslušné železniční stanice. U zde popisovaného exempláře se jedná o Litovice. Další provedení zámků se liší  v nápisech na zadní straně. U prvních typů byly nápisy lité a u pozdějších výrobků se jednalo o pouze přinýtované štítky s vyraženou zkratkou ČSD a šestimístným číslem zámku. Za období protektorátu byl na těle vyražen nápis BMB – ČMD, tedy zkratka Böhmisch-Mährische Bahn a Českomoravské dráhy. Poslední provedení  visacích zámků Zitko měly už tělo čtvercového tvaru a jejich výrobcem bylo družstvo Deza. Pro Československou poštu, která vznikla v roce 1925, byly vyráběny na zajišťování poštovních vagónů zámky Zitko s litým nápisem ČES. SLOV. POŠTA.

Na aukčním portálu eBay.com se objevil heslový zámek Zitko s vyraženým nápisem K.K.STAATSBAHNEN (Císařsko-Královské státní dráhy) a s označením železniční stanice ZYWIEC (dnešní polský Žiwiec), tedy zámek Zitko byl používán již v Rakousku-Uhersku. Ale zámek nebyl vybaven blokovací tyčkou, která se objevila až v patentu z roku 1919.

Mimo použití pro ČSD se vyráběly i další heslové zámky této značky, které se liší pouze provedením a velikostí od železničních zámků. Konstrukce i počet možných kombinací je u těchto zámků stejná. Jeden z těchto visacích zámků je mosazný a povrchově je upraven niklováním. Průměr zámku je 55 mm a výška včetně třmenu 85 mm. Průměr třmenu 10 mm a celková hmotnost  320 gramů. Na přední straně je po obvodu číselník a na zadní straně nápis PATENT ZITKO a MADE IN ČECHOSLOVAK.

Po roce 1950 pak došlo k ukončení výroby  visacích heslových zámků pod značkou Zitko a jejich poslední výrobce, Kovodělné družstvo Deza, je označoval pouze svým logem.

 


NOVÉ

Vzteklý kasař

Od počátku měsíce května roku 1931 se dočkala četnická stanice Horní Blatná v politickém okrese...

Historie firmy F. J. Doleček, továrna na zámky a železné zboží, Slezské Předměstí u Hradce Králové

Historie továrny začala vlastně tím, že František J. Doleček byl na zkušenou v USA, kde se věnoval...

Případ organizátora kasařské bandy

 Velitele četnické pátrací stanice v Bratislavě vrchního strážmistra Jana Procházku od počátku roku...