Přihlášení

Právě přítomno: 26 hostů a žádný člen

Uživatelé
6
Články
44
Počet zobrazených článků
134080

Historie továrny začala vlastně tím, že František J. Doleček byl na zkušenou v USA, kde se věnoval železářskému zboží. Po návratu do Československa v roce 1923 se rozhodl věnovat právě zámkům a železářskému zboží. Z USA si mimo zkušeností přivezl i dřevěný kulatý reliéf s hlavou indiána v čelence z profilu.

Motiv hlavy indiána v čelence použil F. Doleček pro logo své firmy. První typ loga ve tvaru kruhu s hlavou indiána hledící doprava a nápisem Trade Mark byl zapsán 23.8.1934, druhý typ, u kterého byly přidány vodorovné linky ke kruhu a hlava směřovala na levou stranu dne 5.9.1944. 

 

Provozování živnosti ohlášeno dne 29. srpna 1924 na Okresním správě politické v Hradci Králové a sídlo firmy bylo na adrese Slezské Předměstí, Kladská ulice č. 61 s druhem živnosti – strojním zámečnictvím.

Firma provozovala výrobu zámků a železného zboží s průměrným ročním obratem 1,5 mil. Kč. Výrobní program zahrnoval výrobu nábytkových zámků, nábytkového kování, stavebních zadlabacích zámků, závorových a myšákových zámků, zámků pro železné dveře, mřížové zámky, zámky pro posuvné dveře a různé typy okenních kování, ale i tzv. americký klíč na šroubové matky. Hlavním výrobkem byly stavební zadlabací zámky, obyčejné i dosické.

Od konce roku 1934 nebo začátkem roku 1935 byla výroba rozšířena o cylindrické vložky do různých zámků, které umožňovaly použití klíčů do systému skupinových či generálních klíčů. Cylindrické vložky našly využití ve dveřních, nábytkových, visacích i automobilních zámcích.

Profilové cylindrické vložky nesly nápis Indián v rámečku pod otvorem pro klíč a na klíčích logo hlavy indiána a kód uzamykací sestavy. Těla a válce vložek byla vyráběna z mosazi, případně byly poniklovány. Objevila se i provedení z tzv. bílé bronzi. Na začátku 2. světové války po restrikcích na používání mosazi ze strany nacistického Německa byla na výrobu těl vložek použita zinková slitina, tehdy hanlivě nazývaná hitlerkov.

Uchycení profilové cylindrické vložky v zadlabacím zámku dveří před vypršením platnosti patentu německé firmy Zeiss Ikonu č. 468260 na „Sicherheitsschloss mit Schliesszylinder“ se šroubem umístěným z čela zadlabacího zámku do těla vložky, obešla firma F. Doleček velmi elegantně. Jejich řešení spočívalo v nahrazení šroubu tvarově podobnou závlačkou s bajonetovým uzávěrem a pružinou. V těle vložky byl místo otvoru se závitem jen důlek, do kterého se závlačka s pružinou po pootočení bajonetového uzávěru opřela a zajistila vložku v zámku. Autor řešení není znám, ani konstrukce nebyla patentována. Po skončení německého patentu firma jednoduše ve výrobě vyměnila závlačku za šroub a místo důlku udělala otvor se závitem. Ve firemním katalogu z roku 1938 jsou ještě nabízeny oba systémy uchycení vložky v těle zadlabacího zámku. 

 

Na profilových cylindrických vložkách byly použity dva standardní profily č. 78 (pravý profil) a 78 ½ (levý profil) a tři skupinové – 79, 79 ½ a 80.

V menším množství byly zhotovovány profilové cylindrické vložky se značkou SAPA, což byla obchodní značka pro velkoobchod se železářským zbožím, jehož majitelem byl za 1. republiky poslanec za Čs. sociální demokracii Pavel Sajal. Profilové cylindrické vložky měly ražbu SAPA pod klíčovým otvorem, na boku ražbu kódu uzamykací sestavy, na klíči pak nápis Original SAPA a znovu kód uzamykací sestavy. Cylindrické vložky se značkou SAPA měly pouze jeden standardní profil, dle katalogu firmy Argo se jednalo o profil č. 75 a dva skupinové s označením 76 a 77.

Do současné doby je znám pouze jeden katalog firmy F. J. Doleček z roku 1938, který je dvojjazyčný, česko-německý, a české názvy jsou samozřejmě uvedeny jako první. Vlastní katalog je kvalitně proveden, má 60 stránek většího formátu A4 a obsahuje kompletní sortiment výrobků firmy, včetně autozámků a jednoho typu klíče na šroubové matky. Kompletní katalog je k dispozici v sekci „Katalogy zámků ke stažení“.

Firma prosperovala již od začátku výroby do válečného roku 1941, kdy byla protektorátním ministerstvem průmyslu výroba zastavena a stroje rozprodány podnikům v rámci uvedeného ministerstva. Po zastavení výroby zabrala celý areál, včetně budov, německé armáda, které jej využívala jako opravnu motorových silničních vozidel tzv. Heimatkraftfahrpark Königgrätz. V roce 1945, po osvobození sovětskou armádou, převzala objekt vojenské správa Čs. armády, která jej v roce 1946 předala zpět majiteli Františku Dolečkovi. Ten hned po zajištění strojního zařízení zahájil obnovu původní výroby zámků, ale již orientovanou jenom na cylindrické vložky a visací zámky s tímto systémem. V roce 1947 bylo pro americkou armádu vyrobeno 3.000 kusů visacích zámků s mosazným tělem, na kterém byl vyražen nápis U.S. ARMY. To již byla labutí píseň firmy, po únoru roku 1948 byla dána pod národní správu s několika po sobě jdoucími správci a následně včleněna jako odštěpný závod do Stavebních strojů, Zličín.Článek je zpracován na základě rozhovoru s panem Františkem Dolečkem, synem zakladatele firmy, z roku 2002. Bohužel, pan Doleček již zemřel a na závěr bych uvedl ještě jednu jeho veselejší vzpomínku. Do firmy v ranních hodinách jezdili nakupovat židovští obchodníci na povozech tažených koňmi, kteří ho budili cinkotem ozdob na koňských postrojích.

Luboš Čech

Použitá literatura a přílohy:          
Katalog firmy F. J. Doleček 1938
Archív autora
Fotografie: Jan Dostál

NOVÉ

Vzteklý kasař

Od počátku měsíce května roku 1931 se dočkala četnická stanice Horní Blatná v politickém okrese...

Historie firmy F. J. Doleček, továrna na zámky a železné zboží, Slezské Předměstí u Hradce Králové

Historie továrny začala vlastně tím, že František J. Doleček byl na zkušenou v USA, kde se věnoval...

Případ organizátora kasařské bandy

 Velitele četnické pátrací stanice v Bratislavě vrchního strážmistra Jana Procházku od počátku roku...