Přihlášení

Právě přítomno: 24 hostů a žádný člen

Uživatelé
6
Články
44
Počet zobrazených článků
134102

Při zvyšování úrovně bezpečnosti cylindrických vložek sáhli v 70. letech minulého století jejich konstruktéři ke kombinaci magnetického a mechanického systému. Oproti konvenčnímu mechanickému systému cylindrických vložek tím došlo k několika řádovému navýšení variací uzamykacích sestav, odolnosti systému proti překonání vyhmatáním i dalším způsobům sofistikovaného překonávání cylindrických vložek.

Nepřehlédnutou výhodou je i ztížení možnosti zhotovení nelegálního duplikátu klíče. Kopie klíčů jsou vyráběny většinou ve firmě na objednávku. Cylindrické vložky s magneticko-mechanickým systémem jsou na druhou stranu konstrukčně složité a velmi náročné na přesnost výroby, co vede zákonitě k jejich vyšší ceně.

Počáteční konstrukce zámků s magnetickým systémem pochází již z 1. poloviny 20. století a v Německu byl první magnetický systém patentován v roce 1937 u visacího zámku.

EVVA MCS /Rakousko/

V České republice je nejznámější profilová cylindrická vložka s magneticko-mechanickým systémem model MCS /Magnetic-Code-System/ rakouské firmy Evva. Systém MCS byl vyvinut v roce 1979 ve spolupráci s Technickou univerzitou ve Vídni a představuje spojení nezávislých magnetických a mechanických prvků s velkým množstvím kombinačních možností.

Magnetický uzamykací systém je vytvořen u každého válce cylindrické vložky jednou odpruženou lištou na obou bocích válce a na lištách je po pěti hranolovitých výstupcích. Pod každou lištou jsou uloženy podložky s oválnými otvory, pod kterými jsou umístěny čtyři kotouče s permanentními magnety ze slitiny Samarium-Kobalt 5. Každý z těchto magnetů může být ustaven do osmi poloh. Při zasunutí klíče, ve kterém jsou uloženy protipóly magnetů, dojde ke správné orientaci kotoučů s magnety ve vložce k uvolnění lišty. Při otáčení válce pomocí pátého zadního hranolku a šikmého ozubu na vloženém kroužku dojde k jejímu posunu tak, že hranolovité výstupky na liště zapadají do drážek v těle vložky. Po vyjmutí klíče s magnety je lišta vrácena pružinou do základní zajišťovací polohy. Kombinační schopnost uvedeného magnetického systému je ohraničena číslem 88, což je 16.772.216 možností.

Mechanická část uzamykacího systému u první modelové řady je u každého válce vytvořena třemi kolíky v kombinaci s ocelovými kuličkami. Do válců jsou vyvrtány čtyři řady o čtyřech otvorech a jeden otvor je v ose klíče, z nichž do některých jsou podle určeného kódu vloženy ocelové kuličky. Tyto kuličky vytváří dva způsoby jištění válce proti otáčení při použití nesprávného klíče. Při prvém způsobu po zasunutí správného klíče je kulička v otvoru válce držena tak, že svým obvodem vyplňuje otvor na průměr válce a při otáčení zabrání vniknutí kolíku do otvoru a zamezí zablokování válce. Při druhém způsobu zářez na klíči umožní kuličce, která po použití nesprávného klíče vystupuje svým obvodem nad průměr válce a zabraňuje otočení válce tím, že kulička naráží na výstupek drážky v těle vložky, klesnout do otvoru a nebránit otočení válce. Složitost vnitřního mechanismu cylindrické vložky Evva MCS je již patrná z celkového počtu 140 součástek.

Následující modelové řady cylindrických vložek MCS jsou zaměřeny na mechanický uzamykací systém a cylindrická vložka je také dodávána v modulovém stavebnicovém provedení.

Profilová cylindrická vložka MCS je dodávána také pod italskou značkou CoMETA, kdy na těle vložky není logo výrobce a pouze na klíči je označení CoMETA MCS a Made in Italy.

 

ZEISS-IKON /Německo/

Na českém trhu se také krátce objevila profilová cylindrická vložka německého výrobce Ikon /dříve Zeiss-Ikon/ pod modelovým označením Systém M. Tato cylindrická vložka byla vyráběna pouze několik let v koprodukci s vídeňskou firmou Evva a profilová cylindrická vložka se liší od modelu MCS pouze mechanickou částí systému.

 

ELZETT /Maďarsko/

V bývalých socialistických zemích se profilové cylindrické vložky s magneticko-mechanickým systémem vyráběly od 80. let minulého století v Maďarsku u budapešťské firmy Elzett Muvek. Profilová cylindrická vložka značky Elzett je vyrobena ze zinkové slitiny a v klíči a válci jsou feritové magnety. Uzamykací systém profilové cylindrické vložky tvoří u každého válce dvě lišty na bocích válce a jeden kolík, u kterého je jako stavítko použita ocelová kulička. Lišty zajišťující válec proti pootočení v těle vložky tím, že pomocí pružinky jsou zatlačovány do drážek v bocích otvoru pro válec u těla vložky. Každá lišta je zajišťována třemi kruhovými magnety s vybráním, které při vyjmutí klíče nedovolí vysunutí lišt z drážek. Při zasunutí klíče, do kterého jsou zalisovány protipóly magnetů, dojde ke správné orientaci magnetů ve válci a tím k uvolnění obou lišt. K rozhození nastavení magnetů dojde při vytahování klíče. Kolík je vystavován zářezem na klíči. Dále je v těle vložky na pružině umístěn kolík a ocelová kulička, která při základní poloze válce zapadne do důlku ve válci, a tím ustaví válec.

Magnetický systém této cylindrické vložky se šesti magnetickými kotouči ve válci umožňuje celkem 66 možných kombinací, to je 46.656 uzamykacích sestav.

ANKER 3800 /Nizozemí/

Ve spolupráci s japonskou firmou Miwa vyrábí nizozemská firma Ankerslot od roku 1983 profilovou cylindrickou vložku s magneticko-mechanickým systémem pod označením Anker 3800 nebo Anker M. Na klíči systému Anker 3800 je osm permanentních magnetů ve dvou řadách ze slitiny Cerium-Kobalt, které působí na čtyři posuvné prvky ve válci. Počet uzamykacích sestav tohoto magnetického systému je 48, to je 65 536 sestav. Mechanický systém je tvořen čtyřmi konvenčními stavítky a celkový počet uzamykacích sestav je 16,7 miliónu. Model Anker 3800 je ve Španělsku prodáván pod značkou španělské firmy MCM.

 

MOTTURA /Itálie/ 

Mimo magneticko-mechanické systémy, ve kterých je jako hlavní magnetický systém, jsou i profilové cylindrické vložky s mechanickým hlavním systémem a přidanými magnetickými prvky. Profilové cylindrické vložky italské firmy Mottura modelové řady Champions 30,31 a 38 mají jedno ze stavítek magnetické. V důlkovém /otočném/ klíči jsou nalisovány dva trvalé magnety, které ovládají jedno magnetické stavítko v sestavě. Tento systém je zajímavý díky vlastnosti právě magnetického stavítka. Není vystavováno zatlačením proti pružině jako u konvenčních systémů, ale vytažením pomocí magnetu na klíči. Uvedená úprava citelně ztěžuje překonání cylindrických vložek vyhmatáním.

WILKA /Německo/

U profilových cylindrických vložek modelu ZL Pro německé firmy Wilka jsou až tři boční stavítka magnetická. Hlavní systém je mechanický, jedná se o konvenční jednořadý systém se šesti stavítky a paracentrickým profilem. Magnetická stavítka jsou umístěna o 90 stupňů proti svislé ose klíče. Na stejném principu pracují i výrobky další německé firmy Gera.

Literatura:
Kotan, Petr; Strážovský, František: Zámky, KÚ VB, Praha, 1984
Krühn, Jürgen: Schliesszylinder, G. Wohlfart Fachtechnik, Duisburg, 1996
Kolektiv autorů: Profilové cylindrické vložky, Prago Union, Praha, 1984
Katalogy firem Ankerslot, Evva, Ikon, Gera, Mcm a WilkaNOVÉ

Vzteklý kasař

Od počátku měsíce května roku 1931 se dočkala četnická stanice Horní Blatná v politickém okrese...

Historie firmy F. J. Doleček, továrna na zámky a železné zboží, Slezské Předměstí u Hradce Králové

Historie továrny začala vlastně tím, že František J. Doleček byl na zkušenou v USA, kde se věnoval...

Případ organizátora kasařské bandy

 Velitele četnické pátrací stanice v Bratislavě vrchního strážmistra Jana Procházku od počátku roku...